Save the date

Referenten nach oben

Prof. Dr. Björn Bachmann, FEBO
Zentrum für Augenheilkunde, Uniklinik Köln

Dr. med. Matthias Fuest, FEBO
Klinik für Augenheilkunde, Uniklinik RWTH Aachen

Andrea Gareiss-Lok, CEBT
Hornhautbank München gGmBH

PD Dr. med. Martin Hermel, FEBO
Klinik für Augenheilkunde, Uniklinik RWTH Aachen

Dr. med. Martina Herwig, FEBO
Universitätsaugenklinik Bonn

Dr. med. Johannes Menzel-Severing, MSc
Augenklinik, Universitätsklinikum Erlangen

Wolfgang Plum
Hornhautbank Aachen, Klinik für Augenheilkunde,
Uniklinik RWTH Aachen

Dr. med. Helga Reinshagen-Spelsberg
Pallas Kliniken AG, Olten, CH

Dipl. Biol. Katja Rosenbaum
LIONS Hornhautbank NRW, Klinik für Augenheilkunde,
Universitätsklinikum Düsseldorf

Sabine Salla
Hornhautbank Aachen, Klinik für Augenheilkunde,
Uniklinik RWTH Aachen

Dr. med. Jan Schroeter, FEBO
Universitätsgewebebank Charité, Berlin

PD Dr. rer. med. Stephanie Stiel
Palliativmedizinische Abteilung, Universitätsklinikum Erlangen

Dr. rer. nat. Henning Thomasen
Cornea Bank Essen, Augenklinik, Universitätsklinikum Essen


Kontakt nach oben

Organisation:
Prof. Dr. Peter Walter
Direktor der Klinik für Augenheilkunde

Sabine Salla
Geschäftsführende Leitung
der Hornhautbank Aachen

Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen
Tel.: 02 41 / 80-8 81 85
Fax: 02 41 / 80-8 24 38
E-Mail: au-hornhautbank@ukaachen.de


Kongressorganisation:
Congress-Organisation Gerling GmbH
Werftstraße 23, 40549 Düsseldorf
Tel.: 02 11 / 59 22 44
Fax: 02 11 / 59 35 60
E-Mail: info@congresse.de
Homepage: www.congresse.de